Πρόσκληση για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας από ΑΕΝ Καλύμνου

582

 Πρόσκληση για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου για το μήνα Σεπτέμβριο.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός