Σε δημοπρασία αγοράς ακινήτου για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προχωρά ο Δήμος Καλυμνίων.

1695

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων καθορίστηκαν οι όροι της προκήρυξης  δημοπρασίας αγοράς ακινήτου για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

Συγκεκριμένα η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς την αξία του.

  Περιγραφή του ακινήτου

-Το οικόπεδο που θα αγοραστεί θα πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον 4.000 τ.μ , να ευρίσκεται εκτός σχεδίου και να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

-Το οικόπεδο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΠΔ 463/78, δηλαδή τα κτίσματα που θα ανεγερθούν να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 250 μέτρων από την πλησιέστερη κατοικία, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, κήπους, εκκλησίες, νοσοκομεία, κλινικές, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων.

-Το οικόπεδο πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μπορούν να ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΠΔ 463/1978 και της Υ.Α. 280262/2003

-Το οικόπεδο θα πρέπει να μπορεί να υδροδοτηθεί και ηλεκτροδοτηθεί




Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός