Σπογγαλιεία και κλιματική αλλαγή

1068

Αναδημοσίευση από geogeodifhs.blogspot.com

Η φωτογραφία από την Κάλυμνο των αρχών του προηγούμενου αιώνα .Στέγνωμα σφουγγαριών ,στο Μοναστηράκι της Βουβαλίνας

Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε ύπαρξη ζωικής αίσθησης, κατατάσσοντάς τα σφουγγάρια [Euspongia, φυσικό σφουγγάρι] στα ζώα. Ο Πλίνιος και ο Αιλιανός συμφώνησαν μαζί του.Σήμερα οριστικά ανήκουν στα Mετάζωα.

Η σπογγαλιεία ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και ήκμασε, κατά κύριο λόγο, σε Κάλυμνο και Σύμη.Μετράει παραπάνω από 2 αιώνες ζωής.Κάποτε ο στόλος των σπογγαλιευτικών πλοίων αριθμούσε σε τουλάχιστον 600 πλεούμενα, με τους «σφουγγαράδες» να υπερβαίνουν τους 4.600.

Σήμερα τα σπογγαλιευτικά σκάφη είναι περίπου 10, ενώ αυτοί που εξακολουθούν να ασκούν το παραδοσιακό επάγγελμα του σπογγαλιέα, είναι μόλις 80 [Πηγή-sputnik].Τα σφουγγάρια που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες, είναι πολύ λίγα.

Η ετήσια παραγωγή τους ανέρχεται σε μόλις 2 τόνους.

Η κλιματική αλλαγή ,η αρρώστια του 1986 και ίσως η υπεραλίευση ήταν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μείωσης των πληθυσμών τους.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας και η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων. 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός