Την Τετάρτη πρωί 28 Αυγούστου 2019 τα εγκαίνια των νέων Γραφείων Δόμησης Καλύμνου.

770

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 11.30 το πρωί, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των νέων Γραφείων Δόμησης Καλύμνου που βρίσκονται στο Ισόγειο των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός