Υπεγράφη η σύμβαση για το νέο Νηπιαγωγείο στο Λακκί Λέρου.

554

Την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2019 ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας υπέγραψε τη σύμβαση με τον κ. Καλαμπάκα Στέλιο, εκπρόσωπο
της αναδόχου εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ» για την κατασκευή του νέου νηπιαγωγείου στο Λακκί. 
Το νέο νηπιαγωγείο αρχικού προϋπολογισμού 662.840,64€ και μετά την έκπτωση 392.353,39€, μελετήθηκε από τον Δήμο Λέρου και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, με την ένταξή του, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». 
Το νέο νηπιαγωγείο, δυναμικότητας 25 νηπίων, θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο στο Λακκί και θα καλύψει τις ανάγκες του 2ου Νηπιαγωγείου που σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού
και με εναλλακτικές μορφές θέρμανσης και ψύξης,
Οι εργασίες ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019, και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα έτος περίπου, από την έναρξη των εργασιών.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τέλος ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο, καθώς και την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας για τη σημαντική συμβολή τους.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός