Άδικη εξαίρεση Δωδεκανήσου από την παράταση του Κτηματολογίου

1278

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου δόθηκαν Πανελλαδικά παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο εκτός από τα Δωδεκάνησα.

Από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς εκδόθηκε η παρακάτω ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας.