Έγραψε 18,9 στην Αγγλική γλώσσα στις Πανελλαδικές η Ειρήνη Ζήση, μαθήτρια του 2ου ΓΕΛ Καλύμνου και εισάγεται στην Αγγλική Φιλολογία.

2338

Έγραψε 18,9 στην Αγγλική γλώσσα  στις Πανελλαδικές και σε συνδυασμό με τους καλούς βαθμούς που έγραψε και στα υπόλοιπα μαθήματα συγκέντρωσε 19.930 μόρια και πέτυχε το στόχο της που ήταν η Αγγλική Φιλολογία.

Πρόκειται για την μαθήτρια του 2ου ΓΕΛ Καλύμνου   Ειρήνη Ζήση του Σπυρίδωνος και της Σεβαστής που εισάγεται στην Σχολή Αγγλικής Γλώσσας και  Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη που ήταν και η πρώτη προτίμηση της.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός