Αλλαγές στις Σχολικές Επιτροπές και στην οικονομική διαχείριση των διευθυντών.

871

Για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των σχολικών επιτροπών, επέρχονται αλλαγές μετά από απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών [5] θεμάτων αυτών» (Β΄ 318). Η νέα απόφαση είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πνεύμα των διατάξεων του άρ. 6 του ν. 4623/2019,

Δείτε το ΦΕΚ 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός