Αύριο Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 οι δημαιρεσίες στο Δήμο Καλυμνίων.

1803

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 έχει συγκληθεί  από τον Παντελή Ζωίδη,πρώτο σε σταυρούς Δημοτικό σύμβουλο της Παράταξης του  Δημάρχου , η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Δημαιρεσίες του Δήμου Καλυμνίων, στις οποίες προβλέπεται η εκλογή των μελών του Προεδρείου καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΔΣ στον 1ο όροφο του Αναγνωστηρίου στις 10.30 το πρωί.

Να σημειώσουμε ότι την θέση του Προέδρου του ΔΣ προβλέπεται να καταλάβει δημοτικός σύμβουλος της Παράταξης του Δημάρχου, του αντιπροέδρου δημοτικός σύμβουλος τα μείζονος μειοψηφίας και του Γραμματέα δημοτικός σύμβουλος της Ελάσσονος μειοψηφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr για τη θέση του Προέδρου θα προταθεί ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Γαβαλάς που έχει υπηρετήσει από την θέση αυτή την περίοδο 2011-2014.

 Για την θέση του Αντιπροέδρου η μείζων μειοψηφία προσανατολίζεται να προτείνει το δημοτικό σύμβουλο Μιχαήλ Λελέκη και εκτός απροόπτου αυτή θα είναι η τελική απόφαση της Παράταξης και η πρόταση προς το Δημοτικό συμβούλιομ  Πρόκειται για τον παλαιότερο από τους εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους  της Παράταξης, πρώτο σε σταυρούς και με αρκετή εμπειρία αφού είναι η 6η συνεχόμενη θητεία που εκλέγεται στα έδρανα του Δημοτικού συμβουλίου.

Για την θέση του Γραμματέα από τη Ελάσσονα μειοψηφία εκτός απροόπτου αναμένεται να προταθεί ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Διαμαντής.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου, το οποίο για πρώτη φορά από τη συγκρότησή του προεδρεύει της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Να θυμίσουμε ότι ήδη με απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Τσέρος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η Αντιδήμαρχος Σεμίραμις Ψαρομπά .

Να σημειώσουμε ότι οι επιτροπές είναι 7μελείς και την πλειοψηφία υποχρεωτικά θα την έχει η Παράτξη του Δημάρχου.

Συγκεκριμένα εκτός του Προέδρου ο Δήμαρχος σε κάθε επιτροπή θα ορίσει ακόμη δύο αντιδημάρχους.Η Οικονομική Επιτροπή, και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται:

α) Από τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο,

 β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο.

γ) Από τέσσερις ς(4) δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το ένα μέλος από τα τέσσερα υποχρεωτικά θα είναι από τη συμπολίτευση, τα δε υπόλοιπα τρία από την Μείζονα μειοψηφία και τις 2 Ελάσσονες μειοψηφίες.

Κάθε δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται να εκλέξει μέλος στις Επιτροπές, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο ξεχωριστά για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ο νόμος δεν προβλέπει μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων για την εκλογή μελών τους στις Επιτροπές. Συνεπώς, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών στην Οικονομική Επιτροπή και αντίστοιχα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Κάθε δημοτικός σύμβουλος επιλέγει μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) το ψηφοδέλτιο της παράταξης θέτοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν Αντιδήμαρχο .

Ειδικότερα, οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν σε Δημοτικό Συμβούλιο έως 27 μέλη να θέσουν έως 4 σταυρούς προτίμησης

Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Αν δημοτική παράταξη, η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού ο συνδυασμός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός