Για την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 ορίστηκε η ημερομηνία ορκωμοσίας του Γιώργου Τρικοίλη ως δημοτικού συμβούλου.

636

Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία του kalymnos-news.gr που δημοσιεύτηκε την περασμένη  Κυριακή  για την πρόσκληση  που θα αποστείλει ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης στο Γιώργο Τρικοίλη προκειμένου να προσέλθει στο δημοτικό Κατάστημα για να ορκιστεί ως δημοτικός σύμβουλος.

Σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 λίγο πριν το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση με την οποία καλεί το Γεώργιο Τρικοίλη όπως προσέλθει στο Δημοτικό Μέγαρο την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019,στις 11.00 το πρωί προκειμένου να ορκιστεί ως δημοτικός σύμβουλος μετά την υπ’ άριθμ Α502/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δωδεκανήσου (Τμήμα 1ο) που κάνει δεκτή ένσταση του και τον ανακηρύσσει έκτο (6ο) τακτικό δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Καλυμνίων, με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ».

Αμέσως μετά την ορκωμοσία θα συγκληθεί συνεδρίαση του ΔΣ για την κάλυψη της θέσης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία είχε εκλεγεί ο Γιάννης Διαμαντής.

Με την έγκριση της απόφασης της εκλογής του Γραμματέα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου θα μπορεί να συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ για τον ορισμό των μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ΔΕΥΑΚ ,ΔΛΤ Καλύμνου και στις διάφορες Δημοτικές Επιτροπές,
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός