Εθελοντική αιμοδοσία αυτό το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο Καλύμνου

544

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 Σαββάτο & Κυριακή

 28 & 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από τις 09:00 έως 13:00

Στο Νοσοκομείο Καλύμνου

τηλ: 224336194
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός