Ενοικιάζεται Ισόγειος χώρος κατάλληλος για Γραφείο η κατάστημα στην Πλατεία ΤΑΧΙ Καλύμνου

6769

 Ενοικιάζεται Ισόγειος χώρος 40 τμ κατάλληλος για Γραφείο ή κατάστημα στην Πλατεία ΤΑΧΙ Καλύμνου.

Διαθέτει  προαύλιο χώρο.

 Στο χώρο στεγαζόταν το τουριστικό Γραφείο ΚΑΛΔΕΡΗΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6934948288 και 2243028186