Ημέρες και χώροι τέλεσης πολιτικών γάμων στην Κάλυμνο.

1140

Με απόφαση που υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ηλίας Τσέρος καθορίζονται οι ημέρες και οι χώροι τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο Καλυμνίων

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της απόφασης
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός