Η απόφαση του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη για τον ορισμό Αντιδημάρχων και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1399

Δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2019 η απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη για τον ορισμό Αντιδημάρχων και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα ορίζει ;

Τον Ηλία Τσέρο Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής με αρμοδιότητες σε Οικονομικά και Διοικητικά θέματα.

Την Σεμίραμις Ψαρομπά Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αρμοδιότητες σε θέματα Καταστημάτων, ,επιχειρήσεων και Εμπορίου και Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης.

Τον Παντελή Ζωίδη αντιδήμαρχο Αρμόδιο για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Φωτισμό, Δημοτικής Αστυνομίας, Τεχνικές Υπηρεσίες και ειδικότερα επί των θεμάτων που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας και εκτάκτων αναγκών και τέλος για το κυκλοφοριακό.

Επίσης η απόφαση με την οποία ορίζει ως αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσέρο

Παραθέτουμε αυτούσιες τις δύο αποφάσεις: