Η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»ζητά υπάλληλο για την Κάλυμνο.

12483

Η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» στα πλαίσια της διαρκούς
ανάπτυξης στην Κάλυμνο, επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο.

Απαραίτητα προσόντα:

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οικονομικής ή Λογιστικής ή άλλου συναφούς)
 Καλή γνώση χειρισμού MS Office και Αγγλικών
 Εμπειρία στο αντικείμενο
 Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επικοινωνίας
Η εταιρεία προσφέρει προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
και συνεχής δυνατότητες εκπαίδευσης.
Πληροφορίες στο 2243031395 – 6936069948 και αποστολή
βιογραφικού στο e-mail: amorginos.t@gr.selonda.com.




Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός