Οι ανώτατες τιμές στα Σχολικά Κυλικεία

810

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας εκδόθηκε το παρακάτω έγγραφο με το οποίο γίνεται υπενθύμιση σε μαθητές, διδακτικό προσωπικό, γονείς και επιχειρηματίες που ασχολούνται με εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων για τις ανώτατες τιμές πώλησης καθώς και τα προβλεπόμενα είδη

Παραθέτουμε παρακάτω το σχετικό έγγραφο:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός