Πραγματοποιήθηκε σήμερα  Κυριακή πρωί  8 Σεπτεμβρίου 2019 η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις Δημαιρεσίες του Δήμου Καλυμνίων, με την εκλογή των μελών του Προεδρείου καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η συνεδρίαση που συγκάλεσε ο  Παντελής Ζωίδης, πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός σύμβουλος της Παράταξης του  Δημάρχου , πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα του ΔΣ στον 1ο όροφο του Αναγνωστηρίου και  ξεκίνησε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί.

Λαμβάνοντας το λόγο ο  Προεδρεύων Παντελής Ζωίδης μετά το σύντομο χαιρετισμό και τις παρουσίες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο για χαιρετισμούς στο Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη και τους επικεφαλής των παρατάξεων και στο νέο έπαρχο Μανώλη Μουσελλή που παρευρισκόταν στη συνεδρίαση.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την Α΄φάση της πρότασης των υποψηφιότητων με την θέση του Προέδρου του ΔΣ όπως  προβλέπεται να προτείνεται από την Παράταξη του Δημάρχου, του αντιπροέδρου από την μείζονα μειοψηφία και του Γραμματέα δημοτικός σύμβουλος της Ελάσσονος μειοψηφίας.

Οι προτάσεις όπως ανέφεραν οι επικεφαλής ήταν ομόφωνες και δεν απαιτήθηκε ενδοπαραταξιακή διαδικασία με μυστική ψηφοφορία.

Από την Παράταξη του Δημάρχου προτάθηκε ως Πρόεδρος ο Νικόλαος Γαβαλάς, από την Παράταξη της μείζονος μειοψηφίας προτάθηκε ως αντιπρόεδρος ο Μιχαήλ Λελέκης και ως Γραμματέας από την Ελάσσονα μειοψηφίας ο Γιάννη Διαμαντής.

Τα παραπάνω ονόματα ανακοινώθηκαν από  τον προεδρεύοντα και κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν τυχόν διαφορετικές προτάσεις υποψηφιοτήτων αν υπήρχαν

Δεν υπήρξε καμία άλλη υποψηφιότητα και μόλις πήγε να ξεκινήσει η επικύρωση με ψηφοφορία των τριών μοναδικών υποψηφιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Παρατάξεις του Ι.Μαστροκούκου και του Γ.Μαύρου έθεσαν διαδικαστικό θέμα αναφέροντας ότι η ψηφοφορία θα έπρεπε να είναι μυστική προβάλλοντας μεταξύ των επιχειρημάτων τους και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Δήμο Κω.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης λαμβάνοντας το λόγο εξήγησε ότι μυστική ψηφοφορία θα γινόταν μόνο αν υπήρχε άλλη υποψηφιότητα εκτός των προτάσεων .Τέταια υποψηφιότητα δεν υπήρξε και η επικύρωση μπορούσε να γίνει με ονομαστική φανερή ψηφοφορία . Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου την περασμένη Κυριακή για την εκλογή του Προεδρείου, διαδικασία που επιβεβαίωσε και ο έπαρχος Μανώλης Μουσελλής που συμμετείχε σε αυτήν.

 Μετά από σύσκεψη με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου προκρίθηκε η θέση του δημάρχου για ονομαστική φανερή ψηφοφορία.

Κατά τη διαδικασία αυτή:

-Για την θέση του Προέδρου ο Νικόλαος Γαβαλάς έλαβε 19 ΝΑΙ-8 ΛΕΥΚΑ.

Λευκό ψήφισαν οι 5 δημοτικοί σύμβουλοι της Παράταξης Γ.Μαύρου, η Αναστασία Κάτρη(Παράταξη Ι.Μαστροκούκου), ο Ποθητός Μαγκούλιας (της Παράταξης Ι.Γαλουζή) και ο δημοτικός σύμβουλος Σάκης Χούλης.

-Για την θέση του Αντιπροέδρου ο Μιχάλης Λελέκης έλαβε 22 ΝΑΙ-3 ΟΧΙ-2 ΛΕΥΚΑ.

ΌΧΙ ψήφισαν οι Ι.Γαλουζής, Γιάννης Διαμαντής και Μικές Ρήγας. Λευκό ψήφισαν ο Γιάννης Μαγκάκης και Σάκης Χούλης

-Για την θέση του Γραμματέα ο Γιάννης Διαμαντής έλαβε 13 ΝΑΙ-13 ΛΕΥΚΑ-1 ΌΧΙ

Λευκό ψήφισαν οι 4 από την Παράταξη Ι.Μαστροκούκου –ΝΑΙ ψήφισε ο Μιχάλης Κάτρης και ΌΧΙ ο Μιχάλης Λελέκης. Επίσης Λευκό ψήφισαν οι 5 της Παράταξης Γ.Μαύρου,οι 3 της Παράταξης του Μιχάλη Μπούκη και ο Σάκης Χούλης

 Αμέσως μετά το πέρας εκλογής και την επικύρωση των προτάσεων το νέο Προεδρείο πήρε την θέση του.

Ο πρόεδρος Νικόλαος Γαβαλάς αλλά και ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Λελέκης και ο Γραμματέας Γιάννης Διαμαντής απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς και ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής.

 Να σημειώσουμε ότι οι επιτροπές είναι 7μελείς και την πλειοψηφία υποχρεωτικά θα την έχει η Παράταξη του Δημάρχου.

Συγκεκριμένα εκτός του Προέδρου ο Δήμαρχος σε κάθε επιτροπή όρισε ακόμη δύο αντιδημάρχους.Η Οικονομική Επιτροπή, και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται:

α) Από τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο,

 β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο.

γ) Από τέσσερις ς(4) δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το ένα μέλος από τα τέσσερα υποχρεωτικά είναι από τη συμπολίτευση, τα δε υπόλοιπα τρία από την Μείζονα μειοψηφία και τις 2 Ελάσσονες μειοψηφίες.

Κάθε δημοτική παράταξη η οποία δικαιούτο να εκλέξει μέλος στις Επιτροπές, κατάρτισε ενιαίο ψηφοδέλτιο ξεχωριστά για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ακολούθησε η εκλογική διαδικασία με μυστική ψηφοφορία

 Η σταυροδοσία ήταν η εξής:

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Γαλουζής 7

Ρένα Μαγκάκη 6

Αναστασία Κάτρη 6

Γ.Μαύρος 3

Αναπληρωματικά μέλη

Μακρυνάκης Κώστας 5

Μαγκούλιας Ποθητός 5

Γιαννικουρής Νικήτας 4

Ασωνίτης Νικήτας 2

Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γιαννικουρής Νικήτας 6

Καμπουράκης Μιχάλης 6

Ρήγας Μικές 6

Κατέρη Μελίνα 3

Αναπληρωματικά μέλη

Λελέκης Μιχαήλ 5

Μελάς Γιώργος 5

Μαγκάκη Ρένα 3

Μαγκάκης Γιάννης 2

Οι πλήρεις συνθέσεις των Επιτροπών με τον ορισμό των αντιδημάρχων όπως ανακοινώθηκαν από το Δήμαρχο.

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Ηλίας Τσέρος

 Τακτικά Μέλη

Σεμίραμις Ψαρομπά

Παντελής Ζωίδης

Ιωάννης Γαλουζής

Ρένα Μαγκάκη

Αναστασία Κάτρη

Γ. Μαύρος

Αναπληρωματικά μέλη

Μακρυνάκης Κώστας

Μαγκούλιας Ποθητός

Γιαννικουρής Νικήτας

Ασωνίτης Νικήτας

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος Σεμίραμις Ψαρομπά

 Τακτικά Μέλη

Ηλίας Τσέρος

Παντελής Ζωίδης

Γιαννικουρής Νικήτας

Καμπουράκης Μιχάλης

Ρήγας Μικές

Κατέρη Μελίνα

Αναπληρωματικά μέλη

Λελέκης Μιχαήλ

Μελάς Γιώργος

Μαγκάκη Ρένα

Μαγκάκης Γιάννης

Αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Μπέττυ Μαίλλη και το Μάμα Χαραμαντά με video σε επόμενη ανάρτηση μας
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός