Ορίστηκαν οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΣ των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κω

681

Ορίστηκαν οι Πρόεδροι και τα μέλη των ΔΣ των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κω κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

 Παραθέτουμε τους προέδρους που ορίστηκαν:

1.Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ)

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηχριστοφής

2. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Πρόεδρος:Κωνσταντίνος Χόνδρος

3.Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας. (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ)

Πρόεδρος:Διονυσία Τελλή Τσιμισίρη

4. ΔΕΥΑΚ

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ζαχαρός

5.ΔΗ.ΡΑ.Σ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηχριστοφής

6. Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω.(Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ)

Πρόεδρος : Γεώργιος Πασσανικολάκης

7.ΑΝΕΜ ΑΕ

Εκπρόσωπος στη ΓΣ και προτεινόμενος Πρόεδρος: Νικόλαος Ζερβός

8.ΕΚΟΤΑ

Εκπρόσωπος στη ΓΣ και Πρόεδρος:Εμμανουήλ Μήτρου

ΒΙΜΕΛ

Εκπρόσωπος στη ΓΣ Διονυσία Τελλή Τσιμισίρη
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός