Ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης εγκαινίασε στις 23 Σεπτεμβρίου στη Διπλωματική Ακαδημία τον εκπαιδευτικό κύκλο για τον Ελληνισμό της Διασποράς.
Η θεματική ενότητα για τον Ελληνισμό της Διασποράς προετοιμάσθηκε από κοινού από την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και την Διπλωματική Ακαδημία και θα διαρκέσει από τις 23 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί πλέον εκπαιδευτική θεματική ενότητα στη Διπλωματική Ακαδημία, σηματοδοτώντας την ποιοτική βελτίωση της προσέγγισης του Διπλωματικού Σώματος προς τον ομογενειακό Ελληνισμό.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού κύκλου, οι αυριανοί Διπλωματικοί Ακόλουθοι, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος θέματα που ενδιαφέρουν τη διασπορά, όπως η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, η σχέση διασποράς και εθνικού κέντρου και τα εθνικά θέματα.

Επίσης στελέχη της ΓΓΑΕ θα εισηγηθούν πρακτικά ζητήματα, που αφορούν στην ομογένεια.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία ότι η διεύρυνση των γνωστικών πεδίων της Διπλωματικής Ακαδημίας προς τον χώρο της Διασποράς, εμπλουτίζει την γνώση των νέων Διπλωματών. Στόχος παραμένει η βελτίωση των Προξενικών Υπηρεσιών και η ανάδειξη του Απόδημου Ελληνισμού σε σημαντική συνιστώσα της εξωτερικής μας πολιτικής.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός