Την παραίτηση του από την θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ υπέβαλε ο Γιώργος Τρικοίλης.

Ο Γιώργος Τρικοίλης κατείχε μετοχές της Εταιρείας μαζί με άλλους αιρετούς του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου εκπροσωπώντας το Δήμο Καλυμνίων .

Όπως αναφέρει στη δήλωση παραίτησης του, μετά την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δωδεκανήσου και την απόλυτη του δικαίωση ως προς την ένσταση του κατά των αποτελεσμάτων των πρόσφατων δημοτικών εκλογών δηλώνει την παραίτηση του.

Παραθέτουμε αυτούσια τη δήλωση παραίτησης