Πρακτική ΤΕΙ στο Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Καλύμνου

702

Σας πληροφορούμε ότι, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και 31.03.2020, μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ  (1) ένας σπουδαστής της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

μόνο από τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ:

Ø  Λογιστικής

Ø  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, στο οποίο έχουν ενταχθεί και τα τέως Τμήματα:

·         Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής,

Ø  Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο οποίο έχουν ενταχθεί και τα τέως Τμήματα: Διαχείρισης Πληροφοριών, Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ø  Διεθνούς Εμπορίου και Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2243059451, 2243059459
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός