Πρόσκληση από την Ακαδημία Εμπορικοί Ναυτικού Καλύμνου για την εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για το μήνα Οκτώβριο.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός