Σύμφωνα με πληροφορίες του kalymnos-news.gr ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης μετά την υπ’ άριθμ Α502/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δωδεκανήσου (Τμήμα 1ο) που δημοσιεύτηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, θα αποστείλει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 πρόσκληση στο Γιώργο Τρικοίλη προκειμένου να προσέλθει στο δημοτικό Κατάστημα για να ορκιστεί ως δημοτικός σύμβουλος.

Να σημειώσουμε ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Δωδεκανήσου έκανε δεκτή ένσταση του Γεωργίου Τρικοίλη και τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω που επικύρωσε το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019 και 2-6-2019 στο Δήμο Καλυμνίων αφαιρώντας 9 σταυρούς από το Ιωάννη Διαμαντή και ανακηρύσσοντας τον ενιστάμενο έκτο (6ο) τακτικό δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Καλυμνίων, με τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ».

Μετά απ’ αυτή την μεταβολή ο Γιάννης Διαμαντής με 214 σταυρούς  καταλαμβάνει ως αναπληρωματικός τη 2η θέση ενώ 1ος αναπληρωματικός είναι ο Σάκης Τηλιακός,

Ο Γιώργος Τρικοίλης από τη στιγμή που λάβει την πρόσκληση οφείλει εντός 5 ημερών να παρουσιαστεί  για την ορκωμοσία η οποία γίνεται ενώπιον του δημάρχου.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία θα συγκληθεί συνεδρίαση του ΔΣ για την κάλυψη της θέσης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία είχε εκλεγεί ο Γιάννης Διαμαντής.

Με την έγκριση της απόφασης της εκλογής του Γραμματέα θα μπορεί να συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ για τον ορισμό των μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ΔΕΥΑΚ ,ΔΛΤ Καλύμνου και στις διάφορες Δημοτικές Επιτροπές,

 Να θυμίσουμε ότι ο  Γιάννης Διαμαντής σε γραπτή δήλωση του αναφέρει : Κατά του αποτελέσματος αυτού,  θα ασκήσει όλα τα Δικαιώματά του, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και με την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα των εκλογών με το οποίο εξελέγην Δημοτικός σύμβουλος είναι η γνήσια έκφραση των συμπολιτών μας.

 Να επισημάνουμε κατά της αποφάσεως που εκδόθηκε από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του πενθημέρου ανάρτησης της.

Με την υποβολή της αίτησης αναίρεσης δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.

 Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από την περιέλευση της αιτήσεως αναιρέσεως σε αυτό.

Βέβαια να θυμίσουμε ότι η υπόθεση θα έχει συνέχεια και στις αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων αφού έχουν υποβληθεί μηνύσεις και από τις δύο πλευρές
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός