Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Επαρχείο Καλύμνου για μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου

835

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Επαρχείο Καλύμνου για μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου ( Ωφέλιμου φορτίου 3 τόνων περίπου) για την πραγματοποίηση μεταφορικών εργασιών