Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Επαρχείο Καλύμνου για μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου

1092

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Επαρχείο Καλύμνου για μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου ( Ωφέλιμου φορτίου 3 τόνων περίπου) για την πραγματοποίηση μεταφορικών εργασιών
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός