Τα νέα δρομολόγια των ταχυπλόων σκαφών προς Μαστιχάρι και Ψέριμο

1995

Παραθέτουμε τα νέα δρομολόγια των ταχυπλόων σκαφών της ΑΝΕΚ προς Μαστιχάρι και αντίστροφα, από 11-30 Σεπτεμβρίου 2019 καθώς και τις προσεγγίσεις σε Ψέριμο από 3-15 Σεπτεμβρίου 2019