Τη διατήρηση του Μιχάλη Τσουγκράνη στη θέση του ειδικού συμβούλου αποφάσισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης

2090

Αναρτήθηκε στο διαύγεια η απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη για τη διατήρηση του Μιχάλη Τσουγκράνη του Κυριάκου στη θέση του ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Πρόκειται για μία ιδανική  επιλογή.

 Ο Μιχάλης Τσουγκράνης ένας νέος και συνάμα έμπειρος επιστήμονας υπήρξε  ειδικός συνεργάτης και του προηγούμενου Δημάρχου Ιωάννη Γαλουζή από το 2014 μέχρι σήμερα  σε θέματα τεχνολογίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής στρατηγικής

Στις αρμοδιότητές του  περιλαμβάνονται:

Προτάσεις για νέα έργα ΤΠΕ/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και συντονισμός της υλοποίησής τους

Εισηγήσεις και εκπόνηση μελετών (π.χ. της ετήσιας προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού) σε θέματα ΤΠΕ

Υποστήριξη των χρηστών στη χρήση πλατφορμών του Δημοσίου (π.χ. Για ηλεκτρονικές προμήθειες)

Τεχνική υποστήριξη των χρηστών (η/υ και δίκτυο)

Τεχνική διαχείριση και διαχείριση περιεχομένου των ιστοτόπων του Δήμου

Κατασκευή νέων ιστοτόπων

Επίσης, είναι μέλος του δικτύου ΤΠΕ της ΚΕΔΕ, εκπροσωπώντας το Δήμο Καλυμνίων.

Πέρα από αυτά, έχει εμπλακεί σε θέματα συντονισμού και υλοποίησης εκδηλώσεων όπως του ετήσιου αναρριχητικού φεστιβάλ.

Επίσης, έχει ασχοληθεί με το συντονισμό και υλοποίηση του έργου της σύνταξης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Η επαγγελματική του ενασχόληση με το γνωστικό του αντικείμενο αρχίζει το 2003 και προτού αρχίσει η συνεργασία του με το Δήμο, ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης Πληροφορικής για 7 έτη.

Τα βασικότερα σημεία της ακαδημαϊκής του πορείας είναι:

Η απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η απόκτηση Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα, από το ίδιο πανεπιστήμιο

Η απόκτηση Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός