Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Καλύμνου, ενημερώνει ότι ξεκίνησε η κατάθεση αίτησης για το εποχικό βοήθημα

1093

Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων
Καλύμνου, ενημερώνει τους συνάδελφους οικοδόμους
ότι έχει ξεκινήσει η καταθέση της αίτησης για το
εποχικό βοήθημα του έτους 2019.

Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση στο
γραφείο του Σωματείου Οικοδομών κάθε Τρίτη –
Πέμπτη 7:00 με 9:00 το απόγευμα. Καταλυτική
ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης είναι η 30
Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να
επικοινωνήσετε στα εξής τηλεφωνά: 6978942377 /
6947976453
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός