Υποχρέωση αλιέων πλοιοκτητών σκαφών κάτω των 10μ για την υποβολή στοιχείων μηνιαίας παραγωγής μέσω ΟΣΠΑ

777

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου υπενθυμίζει  στους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας , πλοιοκτήτες σκαφών κάτω των 10μ., την υποχρέωση υποβολής στοιχείων μηνιαίας παραγωγής μέσω ΟΣΠΑ.

Για την υποβολή των στοιχείων απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης οι οποίοι χορηγούνται από την Υπηρεσία μας .

Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση των στοιχείων αλιευτικής παραγωγής ,ακόμη και μηδενικής , για τα έ τη 2018 και 2019 θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός