Τελέστηκε ο αγιασμός στη σχολή βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεώς στη Κάλυμνο

791

Τελέστηκε ο αγιασμός στη σχολή βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεώς στη Κάλυμνο απο το Μητροπολίτη κ.κ Παίσιο παρουσία του Διευθυντή Γεωργίου Χατζηθεοδώρου.

Καλή μουσική σχολική χρονιά στους διδάσκοντες και διδασκομένους στη σxoλή