Τελέστηκε ο αγιασμός στη σχολή βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεώς στη Κάλυμνο

715

Τελέστηκε ο αγιασμός στη σχολή βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεώς στη Κάλυμνο απο το Μητροπολίτη κ.κ Παίσιο παρουσία του Διευθυντή Γεωργίου Χατζηθεοδώρου.

Καλή μουσική σχολική χρονιά στους διδάσκοντες και διδασκομένους στη σxoλή
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός