e – SYRIZA: Μπορεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ να λέγεται Κόμμα;-Γράφει ο Μανώλης Γαλανομάτης

1028

Μπροστά μας έχουμε την σελ.3 της “Εφημερίδας των Συντακτών”[όπου “μοναδικοί εργοδότες μας είναι οι αναγνώστες “] της29/8/2019 και που έχει τίτλο “Μπροστά με έξι βήματα” (και υπογράφει ο Δημ.Κουλουμπέρης).

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ,που βάζει σκοπό την “ανασυγκρότησηκαι διεύρυνση” του ΣΥΡΙΖΑ.Το ζήτημα της ανασυγκρότησης είναι μάλλον τεχνικό ζήτημα, που εκφράζει βέβαια κάποιες πολιτικές ανάγκες,ενώ το ζήτημα της διεύρυνσης είναι καθαρά πολιτικό και σ αυτό θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας


1) Τα επίθετα της πολιτικής διεύρυνσης 

Το σημαντικότερο σημείο της Συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας είναι η έγκριση της Εισήγησης του Αλ.Τσίπρα για το χρονοδιάγραμμακαι την μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα “πλατύ,μαζικό λαικό, δημοκρατικό Κόμμα” (ό,τι είναι μέσα σε εισαγωγικά,είναι ακριβώς ,όπως τα είπε ο ίδιος ο Αλ.Τσίπρας).Ο Αλ.Τσίπρας ως Πολιτικός μπορεί στο Κόμμα που σχεδιάζει , να επικολλά όποια και όσα επίθετα θέλει, χωρίς να σκέφτεται το επιστημονικό τους περιεχόμενο, εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να τα εξετάσουμε με το επιστημονικό τους περιεχόμενο.

 Α) Επίθετο Νο 1: “πλατύ” (Κόμμα)       

 Το επίθετο αυτό σημαίνει,ότι το Κόμμα αυτό δεν έχει αυστηρά καθορισμένη ιδεολογία (και πολύ περισσότερο “κοσμοθεωρία”-ιδιότητα που από τα σημερινά Κόμματα της Ελλάδας έχει μόνο το ΚΚΕ), αλλά  μπορεί να έχει ως μέλη πρόσωπα με διαφορετικές απόψεις για τον κοινοβουλευτισμό, για τον καπιταλισμό, για την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, για την κοινωνική δικαιοσύνη,για την ανάγκη και τους τρόπους επίτευξης της κοινωνικής Δικαιοσύνης κλπ.Από μόνο του το επίθετο “πλατύ” από ένα σημείο και πέρα ανατρέπειτην έννοια του Κόμματος.Η έννοια του “Κόμματος” είναι ταυτισμένη ιστορικά με πολιτική ομάδα (=με ομάδα που επιδιώκει την κατάκτηση ή διατήρηση της Πολιτικής Εξουσίας-διαφορετικά είναι απλά μια κοινωνική ομάδα), που έχει συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία και συγκεκριμένο πολιτικό Πρόγραμμα, αντίστοιχο αυτής της πολιτικής Ιδεολογίας). Αν υπάρχει στο Κόμμα ετερόκλητο πλήθος (εννοούμε στους μηχανισμούςλήψης και διεκπεραίωσης αποφάσεων και όχι στους απλούς οπαδούς ή ψηφοφόρους) με διαφορετικές πολιτικές θέσεις δεν είναι Κόμμα.

Β) Επίθετο Νο 2: “μαζικό” (Κόμμα)           

Τι σημαίνει “μαζικό” Κόμμα; Σημαίνει ένα Κόμμα,που περιλαμβάνει Εργάτες,αγρότες,ιδιοκτήτες.μικρομεσαίους, Επιχειρηματίες κλπ κλπ δηλ.ένα Κόμμα χωρίς συγκεκριμένη κοινωνική σύνθεση (προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότιθα παίρνει και πολλές ψήφους στις Εκλογές -μιλάμε για την στελεχιακή συγκρότηση του Κόμματος και όχι την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση).Εδώ πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση: Κάθε Κόμμα στις Εκλογές απευθύνεται σ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα (πλην βεβαίως της Ολιγαρχίας του Πλούτου).Αλλά τα συμφέροντα αυτών των κοινωνικών στρωμάτων δεν τα ενσωματώνει στο Πρόγραμμα του, αλλά τα βλέπει μέσα από το φίλτρο του δικού του πολιτικού Προγράμματος. Π.χ. Τα συμφέροντα της μικρομεσαίας αγροτιάς δεν μπορούν να είναι Πρόγραμμα της Αριστεράς, γιατί η Αριστερά είναι αποθέωση της κολλεκτιβοποίησης της γης και όχι της αντιπαραγωγικής τεμαχισμένης γης, όπου κάθε χωράφι και κτήμα παράγει ό,τι θέλει καιόπως μπορεί,Πλην όμως η επιβίωση των μικρομεσαίων αγροτών στην σημερινή Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσα από το Πρόγραμμα της Αριστεράς καιλύνεται με την γενίκευση της συνεταιριστικότητας και της καθετοποίησης της αγροτικής Παραγωγής [ και πάντα τονίζεται,ότι το πρόβλημα πλήρως και αποτελεσματικά λύνεται μόνο με κολχόζ ενταγμένα σε Εθνικό πλάνο λαικής Κυβέρνησης].

Προφανώς όταν ένα Κόμμα είναι μαζικό με την έννοια, ότι στους μηχανισμούς λήψης απόφασης υπάρχουν άτομα από διάφορες κοινωνικές τάξεις και στρώματα και στις συνεδριάσεις υποστηρίζουν ο καθένας τα συμφέροντα τηςτάξης ή του στρώματος του, δεν έχουμε “Κόμμα”.Μπορεί να υπάρχουν μέλη από διάφορες τάξεις και στρώματα, που τα συμφέροντατων εργαζομένων τους τα βλέπουν μέσα από τα ταξικά συμφέροντα της βασικήςΤάξης.Π.χ, Στην ΝΔ μπορεί ως μέλη να είναι ακόμα και εργάτες. Αλλά οι αυτοί οι εργάτες να βλέπουν το παρόν και το μέλλον των Εργατών μέσα από τα συμφέροντατης Ολιγαρχίας του Πλούτου  (εκτός αν δεν πήραν χαμπάρι σε ποιό Κόμμα βρίσκονται και ποιά προοπτική έχουν οι αποφάσεις της ΝΔ).

Γ) Επίθετο Νο 3: “λαικό” (Κόμμα)           

Tι σημαίνει “λαικό” Κόμμα; Επιστημονικά ο όρος λαικό Κόμμα σημαίνει Κόμμα,που αντιμάχεται την κοινωνική πόλωση και τα μέτρα που οδηγούν στην εξαθλίωση των λαικών μαζών.Ο όρος λαικό Κόμμα δεν σημαίνει προσανατολισμό στην κοινωνική Δικαιοσύνη,αλλά αντίπραξη στην πτώση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας .Η Αλήθεια είναι συγκεκριμένη:Η ΝΔ είναι μέλος ενός συνόλου δεξιών, συντηρητικών κομμάτων,που ως Ιδεολογία έχουν τον Νεοφιλελευθερισμό και καλούνται “λαικά”. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο όρος είναι απλά ψευδής και στην καλύτερη των περιπτώσεων να σημαίνει,ότι η ΝΔ είναι ένα Κόμμα, όπου τα στελέχη του βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με λαικούς εκπροσώπους και είναι συγκαταβατικά με πρόσωπα χαμηλής κοινωνικής ιεραρχίας.Αυτό εμείς το λέμε απλά διαμόρφωση εκλογικής πελατείας στις συνθήκες του αστικού κοινοβουλευτισμού.Στον ΣΥΡΙΖΑ ο όρος “λαικό” σημαίνει την παραίτηση από την ιδεολογία και το Πρόγραμμα της Αριστεράς και την καθιέρωση της πολιτικής γενικολογίας ενός αστικού ή σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.Στο ΚΚΕ ο όρος “λαικό” Κόμμα σημαίνει ότι τα στελέχη του έχουν προέλευση από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και όχι μόνον εξ Ιδεολογίας,αλλά και από κουλτούρας έχουν κοινωνικό προσανατολισμό. 

Δ) Επίθετο Νο 4: “δημοκρατικό” (Κόμμα)   

 Ο όρος “δημοκρατικός”αναφέρεται όχι στο κοινωνικό περιεχόμενο του Κόμματος,αλλά τον τρόπο της διεύθυνσης του. Δημοκρατικό Κόμμα είναι αυτό,που λογαριάζεται(=λαβαίνεται υπ’ όψη) η βούληση του καθενός μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.Πρέπει να ξέρουμε,ότι ο όρος “δημοκρατικός” δεν πρέπει να ερμηνεύεται γραμματολογικά με το ετυμολογικό του και να νομίζεται, ότι αν ένα Κόμμα λέγεται δημοκρατικό, έχει και κοινωνικό περιεχόμενο στο Πρόγραμμα του (και πολύ περισσότερο,ότι είναι Κόμμα λαικής Εξουσίας).Αν επιμένουμε στην επιστημονική ερμηνεία του όρου “δημοκρατικό” είναι ,ότι δημοκρατικά μπορεί να καλούνται όλα τ’ αστικά κόμματα, γιατί σ’όλα τα Κόμματα υπάρχουν νόμιμες, δημοκρατικές διαδικασίες, που αυτό δεν τ’ απαλλάσσει από το να εκφράζουν τα συμφέροντα της Ολιγαρχίας του Πλούτου.Η αντίφαση αυτή εξηγείται από το ότι οι διαδικασίες που διαμορφώνουν ηγεσίες,πολιτικά Προγράμματα και πολιτικές πρακτικές ,συντελούνται από στενούς Αριστοκρατικούς (ελιτίστικους) κύκλους,που βρίσκονται μόνον κατά ένα μικρόμέρος εντός των πλαισίων του Κόμματος.


2) Η Ανασυγκρότηση 

 Κάθε επίθετο,που αναφέραμε προηγούμενα κρύβει μέσα του και το στοιχείο της ανασυγκρότησης. Π.χ.όταν ένα Κόμμα γίνεται πιο πλατύ,πιο μαζικό,πιο λαικό,πιο δημοκρατικό, προκαλεί μια ανάλογη ανασυγκρότηση στα όργανα τουκαι στο τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να γίνει πράξη ο μετασχηματισμός σε πιο πλατύ κλπ κλπ Κόμμα.Πέραν τούτου η “Εφημερίδα των Συντακτών” αναφέρει 6 βήματα αλλαγής, τα 6 είναι βήματα ανασυγκρότησης.

Πώς γίνεται και η προσοχή της Πολιτικής Γραμματείας συγκεντρώνεται αποκλειστικάστην ανασυγκρότηση;

Υπάρχει μια εκλογική ήττα. Αυτή η εκλογική ήττα είναι πολιτικού και μόνο χαρακτήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε για πολιτικούς και όχι για οργανωτικούς ή επικοινωνιακούς λόγους.Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε γιατί απογοήτευσε και απογοήτευσε, γιατί συμβιβάστηκε, γιατί συνθηκολόγησε, γιατί υποτάχθηκε στο Κατεστημένο, γιατί από Αριστερό Κόμμα κοινωνικής ανατροπής, έγινε διαχειριστής του καπιταλισμού. Δίνοντας προσοχή στην ανασυγκρότηση η Πολιτική Γραμματεία παραπλανά διπλά τον κόσμο μας. Μια φορά, γιατί θέλει να στείλει το μήνυμα, ότι η ήττα είχε τεχνικό χαρακτήρα και όχι πολιτικό και άλλη μια φορά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει πολιτική, μετατρέπεται καθαρά σε αστικό Κόμμα και αυτό θέλει να το κρύψει με σχήματα και κινήσεις ανασυγκρότησης και λεκτικά τεχνάσματατου τύπου :”Η προσπάθεια μας πρέπει να έχει στόχο την αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι την υπέρβαση του”Ό,τι έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λεχθεί “υπέρβαση” (δηλ.αυτό που εξορκίζουν),γιατί από Κόμμα έγινε πολιτικός χώρος.

Δεν μπορεί όμως να λεχθεί αναβάθμιση,γιατί από Αριστερό Κόμμα, έγινε αστικός πολιτικός χώρος (εκτός κι αν τονΣΥΡΙΖΑ τον βλέπουμε από την σκοπιά των αστών δηλ.ανάποδα).