Αποκατάσταση του χώρου Χ. Α. Δ. Α στο όρος “Τσιγκουνας” στη Λέρο

727

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας μετέβη στον χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στο όρος «Τσίγκουνας», προκειμένου να ενημερωθεί από τον ανάδοχο του έργου, για την διαδικασία αποκατάστασης του χώρου.
Ο κ. Κόλιας έλαβε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση παρουσία των Αντιδημάρχων κ. Καστή Δημητρίου και κ. Γρεκού Κυριάκου, καθώς και του διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας κ. Έλληνα Χριστόδουλου, ως εξής:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στην περιοχή με τοπωνύμιο «ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ» του Δήμου Λέρου και αφορά στη διαμόρφωση του Απορριμματικού και του Αποκατεστημένου αναγλύφου του Χ.Α.Δ.Α. με γνώμονα τον περιορισμό των χωματουργικών εργασιών και των μετακινήσεων απορριμμάτων στο ελάχιστο δυνατό, σε συνάρτηση με την ασφαλή και ευσταθή τοποθέτηση αυτών.

Ο εν λόγω Χ.Α.Δ.Α. έχει εξυπηρετήσει τους κατοίκους, φορείς και ιδιώτες του Δήμου για την περίοδο από το 1986 έως
σήμερα.
Ο χώρος έχει έκταση περίπου 31,36 στρεμ. και τα απορρίμματα καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του γηπέδου. Το ανάγλυφο της διατιθέμενης έκτασης είναι λοφώδες, με υψόμετρο που κυμαίνεται από +95m έως +140m. Το μεγαλύτερο τμήμα του υπό μελέτη χώρου έχει μέση κλίση 9%, ενώ τα απότομα πρανή των απορριμματικών αποθέσεων στο βόρειο – βορειοανατολικό τμήμα του Χ.Α.Δ.Α. έχουν κλίση της τάξης του 75%.
Το γήπεδο έχει έκταση 31.359 m2 περίπου. Η συνολική έκταση (οριζοντιογραφικά) εντός της οποίας θα γίνει η αποκατάσταση των υφιστάμενων απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) χωρίς την περιμετρική ζώνη είναι 21.076 m2, ενώ μαζί με την περιμετρική ζώνη είναι 24.158 m2. Οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Εργασίες μετακίνησης υφιστάμενων αποθέσεων από όλα τα σημεία που δεν ανήκουν στην οριοθετούμενη περιοχή της αποκατάστασης και τοποθέτησης τους με κατάλληλες κλίσεις στην περιοχή αποκατάστασης. Μετακινούνται απορρίμματα από περιοχές πολύ χαμηλού ή μεγάλου ύψους, ή διάσπαρτα και μεταφέρονται στην περιοχή της αποκατάστασης.

Από την περιοχή που απομακρύνονται τα απορρίμματα, θα λαμβάνεται και μία στρώση επιφανειακού χώματος πάχους 30-
50εκ, προς εξυγίανση της έκτασης.
Το διαμορφωμένο απορριμματικό ανάγλυφο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του γηπέδου. Το απορριμματικό ανάγλυφο θα διαμορφωθεί με κλίση 1:3 (υ:π) με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της ευστάθειας του απορριμματικού όγκου, η οποία ενισχύεται και από τη δημιουργία αναβαθμού ευστάθειας ανά 10m μέγιστης υψομετρικής διαφοράς.

Η μετακίνηση των απορριμμάτων σχεδιάστηκε με τρόπο που να μην αφήνει εκτεθειμένες ποσότητες απορριμμάτων σε κανένα σημείο του χώρου. Ταυτόχρονα, γίνεται αναδιευθέτηση της απορριμματικής μάζας, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και αποδεκτού ανάγλυφου.
Ο Δήμαρχος Λέρου αφού ευχαρίστησε τον ανάδοχο του έργου για την πλήρη ενημέρωση, δήλωσε τα εξής:
«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο ως δήμαρχος όσο και ως άνθρωπος με περιβαλλοντική συνείδηση, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την επίλυση του σοβαρού προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που αντιμετωπίζει η Λέρος. Πλέον, η Δημοτική Αρχή προχωράει με γοργούς ρυθμούς για την υλοποίηση του έργου
αποκατάστασης της χωματερής, το οποίο εκτός του ουσιαστικού μέρους της περιβαλλοντικής θωράκισης και προστασίας του νησιού, έχει στόχο την πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η διαφορά θα είναι ορατή σε λίγες μέρες από όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ξηροκάμπου που ταλαιπωρούνται με την απαράδεκτη λειτουργία της χωματερής τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια, αλλά και από τους υπόλοιπους κατοίκους της Λέρου, που θα διαπιστώσουν ότι στο νησί μας ξημέρωσε μια σπουδαία ημέρα.
Υπενθυμίζω ότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ και Δεματοποίησης Απορριμμάτων από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελεί ένα έργο μεταβατικής διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου μας μέχρι την οριστική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 4.600.000€.
Το συγκεκριμένο έργο , επιλύει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Λέρου, όχι μόνο για όλους εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενεές».
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός