Ζητούνται υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών για το Play OPAP στην Κάλυμνο.

13223

Ζητούνται υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών για το Play OPAP στην Κάλυμνο.

Οι θέσεις αφορούν κυρίως κυρίες/δεσποινίδες από 21 έως 35 ετών με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

– Απόφοιτος λυκείου

– Ευχάριστος χαρακτήρας

– Γνώση χειρισμού Η/Υ

– Δυνατότητα προσαρμογής εργασίας σε ομάδα

– Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες

– Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την επίτευξη στόχων.

Οι θέσεις αναφέρονται σε πλήρη απασχόληση με καθαρές αποδοχές της τάξης των 700 ευρώ, πλήρη ασφάλιση και τα νόμιμα επιδόματα και δώρα. Επιπλέον bonus επίτευξης στόχων σε μηνιαία βάση.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο email: d2spin@hotmail.com
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός