Μεταξύ των θεμάτων που συζητηθήκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 , ήταν η «Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα και έγκριση μελέτης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Καλυμνίων»

 Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα ένα έργο που τα τελευταία χρόνια ανατίθεται σε ιδiώτη εργολάβο λόγω μη επάρκειας του προσωπικού και των μέσων της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων από τους τροχήλατους πλαστικούς κάδους, τις μεμονωμένες σακούλες και τα ογκώδη αντικείμενα, που βρίσκονται στις συνοικίες των οικισμών της Πόθιας, της Χώρας, του Πανόρμου, του Βαθύ, των Βοθύνων και Βλυχάδια του Δήμου Καλυμνίων, καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων από τους 61 υπόγειους κάδους που βρίσκονται μόνιμα εγκαταστημένοι σε διάφορες περιοχές και συνοικίες του Δήμου Καλυμνίων.

 Εισηγητής του θέματος ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Καλυμνίων Γκίννης Χρυσοβαλάντης.

Ακολούθησε δημιουργική διαλογική συζήτηση και το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησε ο Δημοτικός σύμβουλος Μικές Κουκουβάς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος ως πολίτης  από την μέχρι τώρα καθαριότητα και δεν είναι λογικό να ψηφίσει το ίδιο το περσινό μοντέλο. 

 Δείτε αποσπάσματα από τη συνεδρίαση στο ρεπορτάζ που ετοίμασαν η Μπέττυ Μαίλλη και ο Μάμας Χαραμαντάς για το kalymnos-news.gr

15-10-2019 Η συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την αναθεση αποκομιδής απορριμάτων σε ιδιώτηΣάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός