«Μπλοκάρισμα» στη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΝΕ Καλύμνου στους δημοτικούς συμβούλους.

1046

«Μπλοκάρισμα» υπήρξε στη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΝΕ Καλύμνου που ανήκουν στο Δήμο, στους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου  να τον εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την κατανομή των μετοχών έλαβε την πλειοψηφία των παρόντων Δημοτικών συμβούλων και συγκεκριμένα δεκατρείς(13) ψήφισαν τη πρόταση και δέκα(10) όχι, αυτό δεν ήταν αρκετό.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας « Κάθε φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του οργάνου αυτού.»

Δηλαδή για να περάσει η πρόταση της Δημοτικής Αρχής χρειάζεται να πάρει τουλάχιστον  14 θετικές ψήφους που αποτελεί την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι είκοσι επτά(27)

 Συγκεκριμένα στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων το προτελευταία από τα 23 θέματα του πινακίου ήταν η «Μεταβίβαση μετοχών της ΑΝΕΚ».

 Εισηγητής ήταν ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης ,ο οποίος  ανέφερε τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο Δήμος Καλυμνίων .

 Με βάση τη  διάταξη της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 όπου ο ορισμός μελών στην Διοίκηση ακολουθεί τη συγκεκριμένη αναλογία τα τρία πέμπτα (3/5) στην πλειοψηφούσα Παράταξη, δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις, ο Δήμαρχος προχώρησε στην κατανομή.

Τα 3/5 των μετοχών που αντιστοιχούν στη Δημοτική Αρχή στη συνέχεια κατανεμήθηκαν στον ίδιο και στους πέντε από τους έξι Δημοτικούς συμβούλους της Παράταξης τους. Εξαιρέθηκε η δημοτική σύμβουλος Σεμίραμις Ψαρομπά λόγω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Τα 2/5 των μετοχών που αντιστοιχούν στην Αντιπολίτευση διαιρέθηκε δια του συνόλου του αριθμού των δημοτικών συμβούλων όλων των αντιπολιτεύσεων(21 μέλη) και ο αναλογών αριθμός δόθηκε σε όλες τις Παρατάξεις.

Μετά την εισήγηση του Δημάρχου ο Δημοτικός σύμβουλος της Ελάσσονος μειοψηφίας Γιώργος Τρικοίλης δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκπροσωπεί μετοχές, οι οποίες εξίσου κατανεμέθηκαν στους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους της Παράταξης του. Στη συνέχεια αμφισβήτησε τον τρόπο κατανομής των μετοχών, ισχυριζόμενος ότι η αναλογία 3/5 δεν ισχύει στην περίπτωση της ΑΝΕΚ και θα έπρεπε οι μετοχές να κατανεμηθούν εξίσου και στους 27 εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και η κάθε παράταξη να εκπροσωπεί μετοχές ανάλογα  με τον αριθμό τον Δημοτικών Συμβούλων που διαθέτει.

Μετά από αυτή την εξέλιξη τέθηκε από τις αντιπολιτεύσεις του Ι.Μαστροκούκου και Γ. Μαύρου θέμα αναβολής προκειμένου να διευκρινισθεί ο τρόπος κατανομής των μετοχών.

Η πρόταση για αναβολή τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε με 12 ψήφους κατά  και 11 υπέρ.

Στη συνέχεια τέθηκε για ψηφοφορία η πρόταση της Δημοτικής Αρχής με την κατανομή των μετοχών  που όπως προαναφέραμε έλαβε 13 θετικές ψήφους και 10 κατά. Η πρόταση αυτή τελικά δεν πέρασε αφού απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των 14 δημοτικών συμβούλων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζε για λόγους υγείας ο Γιώργος Ψαράς, η ψήφος του οποίου θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα αφού θα υπήρχε η δυνατότητα να επιτευχθεί η απόλυτος πλειοψηφία.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης που ήταν πολύ αυστηρός και απευθυνόμενος στις 2 Παρατάξεις που μειοψήφησαν τους είπε ότι παίζεται πολιτικά παιχνίδια με μία Εταιρεία και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές. Με τη στάσης σας όπως είπε δημιουργείτε μία καθυστέρηση στην ομαλή μεταβίβαση των μετοχών που μπορεί να έχει οδυνηρές συνέπειες για την ΑΝΕΚ και τότε θα είστε συνυπεύθυνοι.

Να σημειώσουμε ότι τελικά αποφασίστηκε να διακοπεί η συνεδρίαση και να συνεχιστεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες διευκρινήσεις στον τρόπο κατανομής των μετοχών, θεωρουμένης της παραπάνω ψηφοφορίας ως μη γενόμενη.