Ορίστηκε η «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Καλυμνίων με Πρόεδρο την Καλλιόπη Καμπουράκη.

1328

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων  ορίστηκαν ο Πρόεδρος ,Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή είναι 13μελής και Πρόεδρος ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος Καλλιόπη Καμπουράκη
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός