Ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019  στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων το πινάκιο της Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 με τη συζήτηση του τελευταίου θέματος: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου»

Το ΔΣ είναι 11μελές

Εισηγητής ήταν ο Δήμαρχος Δημήτριος Διακομιχάλης και η πρόταση που τελικά τέθηκε σε ψηφοφορία είναι:

 Πρόεδρος:Μικές Ρήγας

Προτεινόμενος Αντιπρόεδρος: Νικήτας Γιαννικουρής με αναπληρωματικό μέλος τη Ρένα Μαγκάκη.)

Τακτικά μέλη-Αναπληρωματικά

Γεώργιος Μελάς (Αναπληρωματικό μέλος Μαγκούλιας Ποθητός)

Παντελή Ζωίδης( Αναπληρωματικό μέλος Σεμίραμις Ψαρομπά)

Αναστασία Κάτρη (Αναπληρωματικό μέλος  Μιχαήλ Λελέκης)

Ιωάννης Μαγκάκης(Αναπληρωματικό μέλος  Μικές Κουκουβάς)

Σάκης Χούλης (Αναπληρωματικό μέλος Ν.Ασωνίτης)

Γεώργιος Σφουγγαριστός εκπρόσωπος εργαζομένων( Αναπληρωματικό μέλος Πανορμίτης Σκυλλάς)

Φωτεινή Τηλιακού (Αναπληρωματικό μέλος από Σωματείο Υδραυλικών)

Παντελής Ωραιόπουλος (Αναπληρωματικό μέλος Νικόλαος Τσαγκάρης)

Βούλα Γερακιού (Αναπληρωματικό μέλος Νικόλαος Ζαγοριανός)

Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ και έχει προταθεί ο Νικήτας Γιαννικουρής.

Μετά την υποβολή της πρότασης ακολούθησε ψηφοφορία με εγκρίθηκε η σύνθεση του ΔΣ του ΔΕΥΑΚ  με ομόφωνη απόφαση των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός