Πίνακας Εισαγομένων στην Α.Ε.Ν Καλύμνου για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

561

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 11  Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.yen.gr/και http://www.hcg.gr/, οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) προς κάλυψη κενών θέσεων έτους 2019-2020, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ παρ.4 της σχετικής προκήρυξη

Συνολικά εισάγονται εισάγονται 24 Πλοίαρχοι και 21 Μηχανικοί.

Στην ΑΕΝ Καλύμνου εισάγονται 3 σπουδαστές:

1.ΑΛΗΠΡΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

2. ΒΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥ

3.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός