Παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 για την ολοκλήρωση του έργου του 1ου ΔΣ-πρώην ΚΑΡΠΑΘΕΙΟ

540

 Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη χθεσινή του συνεδρίαση  15 Οκτωβρίου 2019, εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου της ανέγερσης του 1ου ΔΣ πρώην Καρπάθειο μέχρι τέλος του έτους 31 Δεκεμβρίου 2019, στην ανάδοχο Εταιρεία 3Κ.

Να σημειώσουμε ότι η ημερομηνία παράδοσης του έργου έληξε στις 31 Αυγούστου 2019.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης είναι η τελευταία παράταση που δίνεται και θα επιδιωχθεί παράλληλα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε και οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου ,που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση .ώστε το νέο Σχολείο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων –νέου έτους.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός