Πρόσκληση για προμήθεια εδεσμάτων από ΑΕΝ Καλύμνου για την τελετή υποδοχής πρωτοετών

556

Από την  ΑΕΝ Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση για προμήθεια εδεσμάτων για τελετή υποδοχής πρωτοετών
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός