Στην πλήρωση θέσης Ειδικού συνεργάτη με εμπειρία και γνώση στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα προχωρήσει ο δήμαρχος Καλυμνίων.

875

Δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη για την πρόσληψη με επιλογή Ειδικού συνεργάτη με εμπειρία και γνώση στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Μεταξύ των προσόντων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αν είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ και να έχουν προϋπηρεσία στον τομέα διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Η πλήρωση της θέσης του ειδικού συνεργάτη θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός