Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 θα ηχήσουν δοκιμαστικά οι σειρήνες.

671

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 κατά την Άσκηση
ΤΑΑΣ/ΤΑΜΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-19», θα πραγματοποιηθεί
δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:


 τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για
χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος
διαφορετικής έντασης),


 τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια
εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων
συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός