Το νέο ΔΣ της «Κάλυμνος Πολυδραστική Α.Ε. ΟΤΑ» του Δήμου Καλυμνίων

776

 Ορίστηκε το νέο ΔΣ της «Κάλυμνος Πολυδραστική Α.Ε. ΟΤΑ» του Δήμου Καλυμνίων

Στο ΔΣ θα συμμετέχουν:

 1. Τσέρος Ηλίας, Αντιδήμαρχος, με αναπληρωματικό μέλος την Αντιδήμαρχο Ψαρομπά Σεμίραμις

2. Ζωίδης Παντελής, Αντιδήμαρχος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαννικουρή Νικήτα

3. Κάτρη Αναστασία, με αναπληρωματικό μέλος τον Μακρυνάκη Κωνσταντίνο

4. Γαλουζή Ιωάννη, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαύρο Γεώργιο.

5.Πανάτου Μαρία με αναπληρωματικό μέλος τον Αμοργίνο Ρουσσέτο,

6.Κορφιάς Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος τον Ζαγοριανό Νικόλαο.

7. Εκπρόσωπος ΑΝΕΚ με τον αναπληρωτή του
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός