Εις μνήμην Γεωργίου Καλικάτζαρου από Μαρία Ζαϊρη.

1711

Με τον Γιώργο τον Καλικάτζαρο βαίνει προς το τέλος της η ηρωική εποχή των γιατρών που χωρίς να είναι πλούσιοι, θεωρούσαν υποχρέωση, γιατί όχι καταξίωση για τους ίδιους να δημιουργήσουν Κέντρα που θα πρόσφεραν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τόπο τους.

Καλό ταξίδι Γιώργο, με χιούμορ πάντα

Μαρία Ζαίρη
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός