Εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου.

513

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου
ανακοινώνεται ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθούν εξετάσεις ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου (Άγιος Στέφανος, Κάλυμνος, τηλέφωνο 2243028131).
Όσοι ενήλικες επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο, πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, σχετική αίτηση στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου στην οποία θα επισυνάπτουν Υπεύθυνη Δήλωση για τις γραμματικές τους γνώσεις και για τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, καθώς και
Πιστοποιητικό γέννησης.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός