Η ανακοίνωση της Astra Airlines μετά τη διακοπή των πτήσεων της.

2886

Σας πληροφορούμε ότι η Astra Airlines βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης. Σύμφωνα με την από 20-11-2019 Απόφαση–Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η εταιρία μας έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 106α του ν.3588/2007 όπως με τον ν.4446/2016 τροποποιήθηκε.

Το πλήρες κείμενο της Προσωρινής Διαταγής έχει ως εξής: Δέχεται μερικά το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής. Απαγορεύει τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας εταιρίας και διατάσσει την αναστολή και απαγορεύει την έναρξη ή εξακολούθηση ή πάσης φύσεως καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της ανωτέρω από τους πιστωτές της, όλα δε τα παραπάνω για το διάστημα έως τη συζήτηση της αίτησης κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί και υπό τον όρο συζήτησης της, όχι δε πέραν των 4 μηνών που προβλέπονται εκ του νόμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρία μας εργάζεται πυρετωδώς και εκπονεί σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που θα τεθεί και υπ’όψιν όλων των δανειστών ώστε όλοι να ικανοποιηθούν ως προς τις απαιτήσεις τους αλλά και οι εργαζόμενοί της να μην απολέσουν τις θέσεις εργασίας τους και η εταιρία να ξαναρχίσει το πτητικό της έργο

Προς Επιβατικό Κοινό και Γραφεία Ταξιδίων
Όσοι από τους πελάτες μας είχαν εκδώσει εισιτήρια και δεν ταξίδεψαν επειδή υπήρξε ακύρωση των πτήσεων τους, τους πληροφορούμε τα εξής: Η εταιρία βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής εξυγίανσης, θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@astra-airlines.gr για την διευθέτηση της επιστροφής των χρημάτων σας.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός