Η δήλωση του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη για την απώλεια του Γιώργου Σπανού.

699

Η δήλωση του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη για την απώλεια του Γιώργου Σπανού
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός