Ξεκίνησαν οι διαδικασίες “Fast track” αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή ΧΥΤΥ Λέρου

862
φωτο αρχειου

Νόμος του κράτους έγινε η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου» 
Πιο συγκεκριμένα, ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του
έργου «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Δήμου Λέρου», συνολικού εμβαδού 56.057,89 τ.μ. του Δήμου Λέρου, όπως απεικονίζονται σε σχετική Τοπογραφική Μελέτη για την Κτηματογράφηση του Χ.Υ.Τ.Υ στον αντίστοιχο Κτηματολογικό Πίνακα στα πλαίσια της μελέτης Κτηματολογίου που αφορά το ως άνω
έργο.