Στις 2 Δεκεμβρίου 2019 συνεδριάζει το ΔΣ Καλυμνίων με μοναδικό θέμα τους Δασικούς χάρτες.

730

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 2η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα συζήτησης «Δασικοί Χάρτες νήσου Καλύμνου»
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός