Συγκρότηση από Δήμο Καλυμνίων Επιτροπής Πάταξης του Παραεμπορίου

1080

Στη συγκρότηση της Επιτροπής Πάταξης του Παραεμπορίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλυμνίων  απαρτιζόμενη από τα παρακάτω μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Ψαρομπά Σεμίραμις, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος

2. Κορφιάς Γεώργιος

3. Καμπουράκης Μιχαήλ

4. Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου

5. Χαρτοφύλλης Στυλιανός

6. Πιζάνιας Σακελλάρης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Κουλουμούνδρης Μιχαήλ

2. Μακρυνάκης Κων/νος

3.Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου

4. Μπαλαλής Μιχαήλ

5. Κουτσουράης Γεώργιος