Ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Διδασκόντων 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου για τη χωματερή

1381

Από το Σύλλογο Διδασκόντων 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου εκδόθηκε το παρκάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη χωματερή