Ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Διδασκόντων 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου για τη χωματερή

1871

Από το Σύλλογο Διδασκόντων 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου εκδόθηκε το παρκάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη χωματερή
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός